Hackere angriper oljebransjen

Er du rede? I den senere tid har oljebransjen hatt flere hackerangrep. PST advarer mot russisk industrispionasje Norsk olje og gass og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet informerer om at 50 selskap i oljebransjen er forsøkt hacket – samtidig Snowden-sak involverer selskap i Norge Med dette som bakteppe, ser vi frem foredraget til Carsten Maartman-Moe, Manager i EY. På Oljeindustriens … Continued

Er du rede?

I den senere tid har oljebransjen hatt flere hackerangrep.

Med dette som bakteppe, ser vi frem foredraget til Carsten Maartman-Moe, Manager i EY. På Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse vil han dele sine erfaringer med hacking, og han vil se på hvilke økonomiske konsekvenser dette kan ha for aktører i oljebransjen.

Konferansen arrangeres i Stavanger den 21. og 22. oktober.

Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014 er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS og enerWE.no. Konferansens hovedsponsor er Deltek Nordic.