Bilde fra Statkraft

Grove overtredeleser

Tre kraftverk får gebyr. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt tre småkraftverk i Vest-Agder, Akershus og Hedmark gebyr for ulovlig drift. Overtredelsesgebyrene er i størrelsesorden 150.000 til 350.000 kroner og blir gitt til Skjelfoss Energi AS AS i Kvinesdal kommune, Skjelfoss Energi AS i Hobøl kommune og Kverninga kraftverk AS i Rendalen kommune, alle for … Continued

Tre kraftverk får gebyr.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt tre småkraftverk i Vest-Agder, Akershus og Hedmark gebyr for ulovlig drift.

Overtredelsesgebyrene er i størrelsesorden 150.000 til 350.000 kroner og blir gitt til Skjelfoss Energi AS AS i Kvinesdal kommune, Skjelfoss Energi AS i Hobøl kommune og Kverninga kraftverk AS i Rendalen kommune, alle for brudd på vassdragslovgivningen.

Overtredelsesgebyr gis ved kun grove overtredelser og er en streng reaksjon, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVE.

Oksekraft AS får gebyr for å ha tatt ut mer vann til kraftproduksjon og installert mer effekt i kraftverket enn det de hadde tillatelse til. Kraftverket installerte blant annet to turbiner istedenfor én.

Skjelfoss Energi AS installerte en kraftigere turbin enn selskapet fått lov til, mens Kverninga Kraftverk AS under byggingen av kraftverket har «hatt lite fokus på de krav som er gitt i konsesjonen», melder NVE.

Felles for alle kraftverkene er at overtredelsene har medført godt synlige inngrep i terrenget og landskapsbildet.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker.