Foreslår 382 mil. i utbytte

16 eierkommuner kan glede seg. Lyse-konsernet har gjort opp regnskapet for 2013 med et årsresultat på 506 millioner kroner, mot 630 millioner året før. Styret foreslår at det utbetales 382 millioner i utbytte. Vi produserte mye vannkraft i starten av året da prisene var gode. Det er med på å gi energivirksomheten et tilfredsstillende resultat … Continued

16 eierkommuner kan glede seg.

Lyse-konsernet har gjort opp regnskapet for 2013 med et årsresultat på 506 millioner kroner, mot 630 millioner året før. Styret foreslår at det utbetales 382 millioner i utbytte.

Vi produserte mye vannkraft i starten av året da prisene var gode. Det er med på å gi energivirksomheten et tilfredsstillende resultat for 2013. Vi gleder oss over at framgangen fortsetter innen telekom og LNG, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse produserte 6,1 TWh vannkraft i 2013, noe som er 0,3 TWh lavere enn i 2012 og 0,4 TWh høyere enn middelproduksjonen. Markedsprisene var 30 % høyere enn i 2012, men lavere produksjon og reduserte gevinster fra kraft- og valutasikring medfører et årsresultat på nivå med 2012.

LNG-virksomheten hadde for første gang positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA). Etter avskrivninger og finanskostnader har LNG-virksomheten et negativt årsresultat på 137 millioner. Ny LNG-terminal i Lysekil tas i bruk våren 2014 og vil gi økte leveranser i det svenske markedet. I februar 2014 ble det inngått avtale med finske Gasum Oy om salg av 51 % av nedstrømsaktiviteten i Skangass.

Elnett og infrastrukturvirksomheten hadde et årsresultat på 113 millioner kroner. Virksomheten har hatt en stabil driftssituasjon med lave avbruddskostnader.

Telekomvirksomheten hadde en omsetning på 1 689 millioner kroner. Inkludert eierandelen i Viken Fiber (71 %) ble omsetningen 2 146 millioner, mot 1 796 millioner i 2012. Forretningsområdet oppnådde en EBITDA på 522 millioner og et driftsresultat på 296 millioner. Inkludert eierandelen i Viken Fiber ble EBITDA 681 millioner . Sammenlignet med 2012 er dette en forbedring på 151 millioner. Etter skatt ble resultatet 170 millioner, mot 32 millioner i 2012.

Med bakgrunn i fallende prisforventninger på kraft er verdiene av kraftverkene i Jørpeland Kraft AS, der Lyse eier 66,7 %, skrevet ned med 113 millioner kroner. Lyse har en eierandel på 0,5 % i Noreco ASA. Etter betydelig kursfall er eiendelen nedskrevet med 100 millioner.

Vekst i underliggende drift

Vi gleder oss over framgang i den underliggende driften. To større nedskrivninger demper resultatet vårt i år, men vi har et godt utgangspunkt for årene framover. Til tross for fallende kraftpris har vi med vår diversifiserte virksomhet en ambisjon om vekst i resultatene framover, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Utbytte

Styret foreslår at det utbetales 382 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

Kilde: lysekonsern.no