Finanstilsynet kritiserer Statoil

Finn tre feil. Finanstilsynet har avdekket det de mener er tre feil i Statoils regnskapsførsel for 2012. Selskapet er ikke enig i vurderingen, men velger å endre sin praksis på to av punktene. På det tredje punktet blir Statoil pålagt å gjøre endringer, opplyser Finanstilsynet. Kontrollen som tilsynet gjennomførte, knytter seg til Statoils prinsipper for … Continued

Finn tre feil.

Finanstilsynet har avdekket det de mener er tre feil i Statoils regnskapsførsel for 2012. Selskapet er ikke enig i vurderingen, men velger å endre sin praksis på to av punktene.

På det tredje punktet blir Statoil pålagt å gjøre endringer, opplyser Finanstilsynet.

Kontrollen som tilsynet gjennomførte, knytter seg til Statoils prinsipper for såkalte nedskrivningstester, samt eiendeler og aktiviteter som er antatt å være påvirket av utvinning av olje og gass fra skifer i USA.

Finanstilsynet mener Statoils praksis bryter med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), mens selskapet mener det motsatte.

Basert på en vurdering av de tre forholdene har Statoil likevel valgt å ta Finanstilsynets synspunkter til følge for to av forholdene, og vil legge dette til grunn for selskapets videre praksis, da Statoil anser at Finanstilsynets vurdering også er en akseptabel løsning, opplyser Statoil.

Det tredje punktet vil selskapet klage inn for Finansdepartementet.

(©NTB)