Fare for streik

Kan føre til at atomreaktoren på Kjeller må stenges. Fristen for mekling mellom Parat og Abelia om ny tariffavtale i forskningsoverenskomsten går ut klokken 2400, tirsdag. Dersom partene ikke blir enige er det streik på Handelshøyskolen BI, Westerdals Høyskole og Institutt for energiteknikk fra onsdag morgen, melder Parat. Forhandlingsleder og advokat i Parat, Katrine Andresen … Continued

Kan føre til at atomreaktoren på Kjeller må stenges.

Fristen for mekling mellom Parat og Abelia om ny tariffavtale i forskningsoverenskomsten går ut klokken 2400, tirsdag. Dersom partene ikke blir enige er det streik på Handelshøyskolen BI, Westerdals Høyskole og Institutt for energiteknikk fra onsdag morgen, melder Parat.

Forhandlingsleder og advokat i Parat, Katrine Andresen Roald, sier konflikten med arbeidsgiver ikke gjelder lønn.

Abelia, som forhandler på vegne av arbeidsgiverne i disse virksomhetene, nekter å informere om konsekvensene dersom de endrer pensjonsvilkårene til de ansatte. Dette fratar de ansatte forutsigbarhet om egen fremtidig økonomi. Vi kan heller ikke akseptere arbeidsgivers krav om å rasere pensjonsforpliktelsene de allerede har, sier Andresen Roald.

Hun sier det er umulig å forstå hvorfor de ansatte ikke skal ha de samme rettighetene som andre har i sine tariffavtaler med Abelia.

Parat-advokaten sier Abelia også nekter de ansatte innsyn i lønnsbetingelsene.

Vi er avhengig av innsyn i lønn for å sikre en god og rettferdig lønnsutvikling. Ansatte er skuffet over arbeidsgivers holdning og føler de ikke blir tatt på alvor, sier Andresen Roald.

Konsekvensene ved en streik kan være at atomreaktoren på blant annet Kjeller må stenges ned (så langt det lar seg gjøre) og det kan bli vanskelig å gjennomføre eksamener fra og med onsdag for elever ved Handelshøyskolen BI og Westerdals Høyskole.