Fall i norsk industriproduksjon

Olja har skylda.

Norsk industriproduksjon falt med 2,8 prosent i perioden juni til august 2016, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Det er næringer nært knyttet til oljesektoren som bidrar mest til nedgangen. I perioden juli til august var nedgangen på hele 6,2 prosent, etter en tydelig økning fra juni til juli. Det viser ny statistikk fra SSB.