Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, Seljord

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.

Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.
Økonomi og Finans NTB Foto: Ruhne Nilssen/Energi Norge

Fall i norsk industriproduksjon

Norsk industriproduksjon falt med 2,8 prosent i perioden juni til august 2016, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Det er næringer nært knyttet til oljesektoren som bidrar mest til nedgangen. I perioden juli til august var nedgangen på hele 6,2 prosent, etter en tydelig økning fra juni til juli. Det viser ny statistikk fra SSB.

Stikkord:

Annonse
Ads banner