Enorme milliardtap for Norge

Olja sysselsetter hver tiende nordmann. Oljeprisen er nesten halvert siden sommeren. Hvis prisen holder seg taper Norge 84 milliarder kroner neste år. Prisen på Norges viktigste råvare er nesten halvert fra 110 dollar fatet i sommer til 60 dollar fatet i dag. Oljeprisen ligger nå 200 kroner lavere enn anslaget i statsbudsjettet. Det betyr at … Continued

Olja sysselsetter hver tiende nordmann.

Oljeprisen er nesten halvert siden sommeren. Hvis prisen holder seg taper Norge 84 milliarder kroner neste år.

Prisen på Norges viktigste råvare er nesten halvert fra 110 dollar fatet i sommer til 60 dollar fatet i dag. Oljeprisen ligger nå 200 kroner lavere enn anslaget i statsbudsjettet. Det betyr at staten får minst 84 milliarder kroner mindre i inntekter enn anslått neste år med dagens oljepris, viser beregninger sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets har gjort for Dagsavisen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke komme med nye anslag for oljepris før revidert budsjett i mai, men påpeker at regjeringen ikke utelukker tiltak dersom det er nødvendig.

Likevel påpeker hun at norsk økonomi er robust og solid.

Vi må redusere skattetrykket for å styrke vekstevnen. Det blir viktigere framover enn det har vært for en tid tilbake, fordi vi må gå i gang med omstillingen av norsk økonomi, sier finansministeren.

Jensen legger til at Norge trolig er over oljetoppen.

Det er utrolig viktig at vi har konkurransekraft, at vi kan legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser som Norge vil trenge når vi nedskalerer oljesektoren. Det sier seg jo selv: Det viktigste enhver borger i Norge har er en jobb å gå til. Vi må legge til rette for det, sier hun.

Oljesektoren sysselsetter i dag nesten hver tiende arbeidstaker i Norge.