Bilde av Statkraft-logo

En svart dag

Regjeringen er skuffet. Statsrådene Tord Lien (Frp) og Monica Mæland (H) er skuffet og overrasket over at Statkraft likevel ikke vil investere i vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord i Trøndelag. Mæland ber om redegjørelse. Lavere priser på kraft- og elsertifikater i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme, opplyste Statkraft i en pressemelding torsdag formiddag. … Continued

Regjeringen er skuffet.

Statsrådene Tord Lien (Frp) og Monica Mæland (H) er skuffet og overrasket over at Statkraft likevel ikke vil investere i vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord i Trøndelag. Mæland ber om redegjørelse.

Lavere priser på kraft- og elsertifikater i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme, opplyste Statkraft i en pressemelding torsdag formiddag.

Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord i Midt-Norge var beregnet til cirka 11 milliarder kroner. Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Vil ha redegjørelse

Næringsminister Monica Mæland (H) er overrasket. Hun konstater at avskrivningsreglene er forbedret og viser til at Stortinget i desember i fjor vedtok å styrke egenkapitalen i Statkraft med 10 milliarder kroner fram til 2018. Dette var penger Statkraft fikk på bakgrunn av sin strategi og investeringsplan innen fornybar energi.

Vi har hatt løpende kontakt med selskapet og fått informasjon om at prosjektet er i rute. Jeg har nå bedt om en redegjørelse fra styret om bakgrunnen for beslutningen og deres vurderinger i saken, sier Mæland.

Hun mener styret i Statkraft må svare for beslutningen.

Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord var en sentral del av Statkrafts strategiplan fram mot 2018. Det var derfor også en viktig del av grunnlaget for selskapets henvendelse om kapital i fjor. Jeg registrerer at styret i Statkraft nå har besluttet å stanse planleggingen av vindkraft i Midt-Norge. Det er en beslutning som styret har ansvar for, sier Mæland.

En svart dag

Olje- og energiminister Tord Lien viser også til at regjeringen har tilrettelagt for satsingen.

Jeg er både skuffet og overrasket. Vindkraft er en viktig del av satsingen på fornybar energi i Norge. Regjeringen har lagt til rette for slik satsing gjennom et bredt sett av virkemidler, blant annet bedre avskrivningsregler for vindkraft og harmonisering av regelverket i Norge og Sverige, sier Lien.

På lokalt plan er det også misnøye med Statkraft-styrets beslutning.

En svart dag for Norges fornybarsatsing, sier Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Adresseavisen.

Ifølge avisen går Trøndelag trolig glipp av investeringer for over 15 milliarder kroner.

Jubel og skuffelse

Miljøstiftelsen Zero kaller beslutningen et tilbakeslag for utfasing av fossil energi.

At Statkraft ikke går videre med Norges største vindkraftprosjekt på Fosen viser at det ikke er nok å ha en politikk for å bygge ut fornybar energi. Det blir verken fornybarutbygging eller grønt skifte hvis ikke den nye strømmen tas i bruk for å fase ut den fossile halvparten av Norges energibruk, sier Zero-leder Marius Holm.

Også i Bellona henger man med hodet over beslutningen. Men i Naturvernforbundet er det vill jubel.

Vi er veldig glade, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.