Bilde av Varg

En mill. oljefat

Slo prognosene med mer enn 50 %. Oljefat nummer 100 000 000 er nå skippet fra Vargfeltet, skriver Det norske i en pressemelding. Produksjonen på Vargfeltet har dermed slått de mest optimistiske produksjonsprognosene med over 50 prosent. Produksjon på Varg startet i desember 1998. I den opprinnelige planen for utbygging og drift var utvinnbare ressurser … Continued

Slo prognosene med mer enn 50 %.

Oljefat nummer 100 000 000 er nå skippet fra Vargfeltet, skriver Det norske i en pressemelding. Produksjonen på Vargfeltet har dermed slått de mest optimistiske produksjonsprognosene med over 50 prosent.

Produksjon på Varg startet i desember 1998. I den opprinnelige planen for utbygging og drift var utvinnbare ressurser anslått til vel 63 millioner fat.

Varg har en spesiell plass i Det norskes historie. Det var kanskje den viktigste grunnen til at selskapet ble startet.

Etter tre år som operatør planla Hydro å stenge ned feltet i 2002. En nedstenging ville bety at produksjonsskipet Petrojarl Varg, eid av PGS Production, var uten oppdrag. Da norske myndigheter i 2001 åpnet for nye selskaper på norsk sokkel, så Erik Haugane og Kaare Gisvold i PGS Production muligheten for å starte et oljeselskap. Og slik gikk det.

PGS Petroleum (senere Pertra) betalte seks kroner for 70 prosent av Varg. Produksjonen fortsatte, og ble en suksess. I 2005 ble Pertra solgt til Talisman Energy for over en milliard kroner. Pertra (senere Det norske) beholdt en fem prosent eierandel i feltet. I likhet med Pertra var Talisman villig til å satse på feltet. Nye brønner ble boret og bruk av ny teknologi gjorde at Varg fikk en svært god produksjon, og god lønnsomhet.

Avslutningsplan for Varg ble godkjent av Kongen i 2001, men flere funn,boring og gassproduksjon har gjort feltet levedyktig helt fram til i dag. Produksjonen er i dag stabil, og er ventet å kunne vare i ytterlige flere år.