Eksportrekord

Svak krone er ikke så dumt allikevel. Svakere krone og høyere vekst i verdensøkonomien, særlig i USA og Storbritannia, bidrar til 5 prosents økning i fastlandsbedriftenes eksportinntekter i 2014. Eksporten på om lag 384 milliarder kroner er en vekst på nærmere 20 milliarder kroner fra 2013, viser beregninger fra Norsk Industri. De tre siste årene … Continued

Svak krone er ikke så dumt allikevel.

Svakere krone og høyere vekst i verdensøkonomien, særlig i USA og Storbritannia, bidrar til 5 prosents økning i fastlandsbedriftenes eksportinntekter i 2014.

Eksporten på om lag 384 milliarder kroner er en vekst på nærmere 20 milliarder kroner fra 2013, viser beregninger fra Norsk Industri.

De tre siste årene har fastlandsbedriftenes eksportinntekter ligget rundt 360 milliarder kroner, marginalt høyere enn rekordnivået fra 2008. I 2014 blir det ny eksportrekord, og inntektene fra utenrikshandelen får et løft til 384 milliarder kroner. Veksten i eksportinntektene er bred, alle de store varegruppene utenom oljeprodukter øker eksporten.

Eksporten av industrivarer øker til over 300 milliarder kroner for første gang siden 2008, og industribedriftene setter ny eksportrekord med 303,3 milliarder kroner, en økning på 10,6 prosent sammenlignet med året før.

Eksporten av varer fra industribedriftene utgjør 80 prosent av fastlandseksporten, mens hele fiskerinæringen står for om lag 17 prosent av fastlandseksporten. Etter de elleve første månedene i 2014 ligger fiskeeksporten an til en vekst på 12,8 prosent, tilsvarende 66 milliarder kroner.