Bilde av Christian Rynning-Tønnesen

Milliardsmell for Statkraft

Men 2014 totalt ble bra. Statkrafts resultat for fjerde kvartal 2014 viser en kraftig nedgang fra året før. En svekket norsk krone pekes på som årsaken. Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2014 var minus 2,9 milliarder kroner, sammenlignet med positive 2,4 milliarder i samme kvartal året før. Det gir en bunnlinje for fjerde kvartal … Continued

Men 2014 totalt ble bra.

Statkrafts resultat for fjerde kvartal 2014 viser en kraftig nedgang fra året før. En svekket norsk krone pekes på som årsaken.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2014 var minus 2,9 milliarder kroner, sammenlignet med positive 2,4 milliarder i samme kvartal året før.

Det gir en bunnlinje for fjerde kvartal på minus 3,1 milliarder kroner, sammenlignet med 2,4 milliarder i pluss i samme kvartal i fjor.

Kvartalsresultatet er påvirket av negative valutaeffekter i finanspostene som følge av en svakere norsk krone mot euro, heter det i kvartalsrapporten.

Resultatet for hele 2014 er dermed lysere. Før skatt ble resultatet 7,9 milliarder kroner, sammenlignet med 2,5 milliarder kroner for 2013. Det gir en bunnlinje for hele 2014 på 3,9 milliarder kroner, en solid økning fra 208 millioner i 2013.