Deltek Maconomy for oljeindustrien

Beslutningsgrunnlag for å ta de rette avgjørelsene. Nebb har med Deltek Maconomy nøyaktig innsikt i deres prosjekter og økonomi. Dette gir ledelsen i Nebb et sterkt beslutningsgrunnlag for å ta de rette avgjørelsene fremover. Nebb er et selskap med hovedfokus på olje- og gassindustrien, spesielt Subsea og fremtidens undervannsfabrikker. Nebb er i dag i underkant … Continued

Beslutningsgrunnlag for å ta de rette avgjørelsene.

Nebb har med Deltek Maconomy nøyaktig innsikt i deres prosjekter og økonomi. Dette gir ledelsen i Nebb et sterkt beslutningsgrunnlag for å ta de rette avgjørelsene fremover.

Nebb er et selskap med hovedfokus på olje- og gassindustrien, spesielt Subsea og fremtidens undervannsfabrikker. Nebb er i dag i underkant av 50 ansatte med hovedkontoret lokalisert i Asker, Subsea Valley.

For å håndtere deres økonomi- og prosjektstyring bruker Nebb Deltek Maconomy.

Vi ville effektivisere de administrative prosessene og gi ledelsen et oppdatert og godt beslutningsgrunnlag”, sier Alexander Risøy, Director of Marketing, Nebb.

Det er viktig for oss å håndtere endringer i prosjektene og sørge for at vi leverer akkurat det som er avtalt med kunden, til riktig tid og til rett kost.

I dag fører alle de ansatte sin tid i Maconomy og et stort og stadig økende antall prosjekter håndteres i løsningen, både i Norge og Makedonia.

Deltek har med sitt forretningssystem Maconomy alltid hatt fokus på å hjelpe prosjektorienterte virksomheter med å optimalisere deres forretningsprosesser. Deltek har levert løsningen til blant annet 4Subsea, Lloyds Consulting Energy, Proactima, Add Energy Group og Rambøll Oil and Gas.

Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Nebb. Med vårt fokus på prosjektorienterte virksomheter, hvor menneskelige ressurser og timefangst er den viktigste inntektskilde, passer Maconomy svært godt – vi har støtten til de arbeidsprosessene denne delen av olje- og gassindustrien behøver en god struktur for,” sier Martin Flatsetø, VP & Managing Director, Deltek Nordic.

Det er viktig for oss å ha god økonomistyring i alle våre prosjekter og Maconomy gir oss denne oversikten,” sier Alexander Risøy, Director of Marketing, Nebb.