Bør norsk industri være bekymret?

Published

Se intervju med DNB Markets.

Hvordan vil oljeprisen se ut de neste tolv månedene?

Det er ikke de neste tolv månedene som er interessante, men det er mer interessant de neste to til fire årene, sier Torbjørn Kjus, Oljeanalytiker i DNB Markets til enerWE.no.

Vi er inne i en periode med sterk produksjonsvekst de neste to til fire årene uten at vi trenger denne veksten.

Bør norsk industri være bekymret?

De som er eksponert for de dyreste prosjektene bør være bekymret.

Mye av norsk oljeserviceindustri er rettet inn mot prosjekter som trenger en oljepris på 100 $ eller høyere. Disse kan bli utsatt for negative hendelser de neste årene.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen.