Ber om møte med regjeringen

KonKraft ønsker bransjens utfordringer. KonKraft konstaterer at petroleumsvirksomheten i Norge er i en periode med fallende aktivitet og lavere investeringer. Flere selskaper sier opp et betydelig antall ansatte. KonKraft er opptatt av at norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt sted for investeringer. Her har både industrien og myndighetene viktige roller å spille. På denne bakgrunn … Continued

KonKraft ønsker bransjens utfordringer.

KonKraft konstaterer at petroleumsvirksomheten i Norge er i en periode med fallende aktivitet og lavere investeringer. Flere selskaper sier opp et betydelig antall ansatte.

KonKraft er opptatt av at norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt sted for investeringer. Her har både industrien og myndighetene viktige roller å spille. På denne bakgrunn ber en samlet næring om et møte med regjeringen for å drøfte den aktuelle situasjonen. Det skriver Norsk Industri i en pressemelding.

[Annonse]

Oppmerksom på flere faktorer
Investeringsanslaget for 2015 på norsk sokkel er på 185 milliarder kroner, mot 227 milliarder i 2014 (prognose).

Selv om det fortsatt vil være et høyt aktivitetsnivå på nye prosjekter, har det også kommet en betydelig reduksjon på kort tid innen vedlikehold, modifikasjonsarbeid og boreaktivitet, som er svært viktig for norsk leverandørindustri.

Felles uttalelse
KonKraft har den 17. oktober drøftet den aktuelle situasjon for olje- og gassvirksomheten. Organisasjonene som utgjør KonKraft har etter møtet kommet med en felles uttalelse om situasjonen.

KonKraft hadde denne gang sitt møte hos Norges Rederiforbund. Fra Norsk Industri deltok adm. dir. Stein Lier-Hansen, bransjesjef for Olje og gass, Runar Rugtvedt, fagsjef Hans Petter Remo og kommunikasjonsdirektør Finn Langeland.

Stein Lier-Hansen snakket i sitt innlegg bl.a. om standardisering, konkurransekraft og viktigheten av jevn aktivitet.

KonKraft er en felles arena for Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Norsk Industri og LO.