Bedre prosjektstyring i olja

Tilpasset capex-prosjekter. Deltek har lansert nye løsninger for prosjektplanlegging i Norden og utvider dermed sin produktportefølje for prosjektorienterte virksomheter. Med produktet Deltek Acumen dekker Delteks løsninger nå i enda større grad også den kritiske starten av prosjektsyklusen – planleggingen. Deltek Acumen produktene analyserer kvaliteten i prosjektplaner, benchmarker mot bransjestandarder, hjelper til med å håndtere risiko og simulerer … Continued

Tilpasset capex-prosjekter.

Deltek har lansert nye løsninger for prosjektplanlegging i Norden og utvider dermed sin produktportefølje for prosjektorienterte virksomheter.

Med produktet Deltek Acumen dekker Delteks løsninger nå i enda større grad også den kritiske starten av prosjektsyklusen – planleggingen. Deltek Acumen produktene analyserer kvaliteten i prosjektplaner, benchmarker mot bransjestandarder, hjelper til med å håndtere risiko og simulerer effekt av tiltak.

Deltek Acumen produktene fokuserer på å forbedre nøyaktigheten av prosjektprognoser slik at man med bedre presisjon kan forutsi når prosjektet vil være ferdig, samt ha et langt mer nøyaktig estimat på kostnadene i prosjektet.

Vår filosofi er at prosjekter ikke mislykkes på grunn av dårlig gjennomføring –  de blir forsinket og overskrider budsjett fordi den opprinnelige planen og prognosen for ferdigstillelse var for aggressiv og kanskje for optimistisk, uten hensyn til potensiell risiko og usikkerhet av omfang», sier Dan Patterson, VP Product Strategy, Deltek.

Deltek Acumen produktene egner seg for rådgivende ingeniørselskaper, entreprenører, oljebransjen, bioteknologi og selskaper innen kraft og infrastruktur som vei, bane og nett.

Se video av Dan Patterson fortelle mer om Deltek Acumen.