Bedre bunnlinje

…og økt konkurransekraft. Bransjeforeningen Norsk Industri ønsker å bidra til at medlemmene skal bedre konkurranseevnen og sikre høyere lønnsomhet. Som et ledd i dette arbeidet, har de inngått et samarbeid med Metier. Initiativet innebærer blant annet å øke kompetansenivået til norsk industri innen prosjektledelse og -styring. Tilbudet til medlemmene av Norsk Industri inkluderer både en … Continued

…og økt konkurransekraft.

Bransjeforeningen Norsk Industri ønsker å bidra til at medlemmene skal bedre konkurranseevnen og sikre høyere lønnsomhet. Som et ledd i dette arbeidet, har de inngått et samarbeid med Metier.

Initiativet innebærer blant annet å øke kompetansenivået til norsk industri innen prosjektledelse og -styring. Tilbudet til medlemmene av Norsk Industri inkluderer både en startpakke og et kompetanseprogram.

Bedre prosjektstyring vil gi bidra til bedre bunnlinje og økt konkurransekraft for industrien, forteller Ragnar Ek, Director Oil & Gas i Metier.

Mål for startpakken

Målet for startpakken er å:

  • Sikre felles forståelse og mer detaljert kontroll på strategiske mål, behov, utfordringer og muligheter relatert til prosjekter og prosjektforbedring.
  • Definere mål og konseptuelt innhold i et forbedringsinitiativ, herunder et grunnlag for etablering av business case for forbedringsinitativet.

Klikk her for å lese mer om programmet.