Rosneft 2
Internasjonalt, Økonomi og Finans Redaksjonen Foto: Rosneft

Anker Yokos-kjennelse

Russland vil ikke betale.

Russiske myndigheter kommer til å anke kjennelsen i Yukos-saken, der landet ble dømt til å betale tidligere aksjonærer i det nå oppløste oljeselskapet 50 milliarder dollar i erstatning.

I kjennelsen fra Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag mandag heter det at den russiske stats fremste mål var å kjøre Yukos konkurs og sikre seg alt selskapet hadde av verdier.

Russiske myndigheter reagerer på kjennelsen, som de hevder er «feilaktig» og «ensidig».

Russland kommer til å utfordre voldgiftsdomstolens kjennelse i nederlandsk rett, heter det i uttalelsen fra det russiske finansdepartementet.

Rettsoppgjøret har pågått siden 2005.

©NTB

Annonse
Ads banner