Aker ASA betaler sin skatt

Fører til markant fall på bunnlinjen. Økte skatteutgifter i første kvartal førte til et markant fall på bunnlinjen til Aker ASA. Men driften er solid og eiendelene blir stadig mer verdt. Aker ASA fikk et resultat etter skatt i første kvartal i år på 222 millioner, ned fra 866 millioner kroner i samme kvartal i … Continued

Fører til markant fall på bunnlinjen.

Økte skatteutgifter i første kvartal førte til et markant fall på bunnlinjen til Aker ASA. Men driften er solid og eiendelene blir stadig mer verdt.

Aker ASA fikk et resultat etter skatt i første kvartal i år på 222 millioner, ned fra 866 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Overskuddet før skatt derimot, viser en økning i samme intervall på nesten 100 millioner kroner – fra 859 millioner i fjor til 956 millioner kroner i år.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 1.215 millioner, mot 950 millioner kroner. Aker ASA økte dessuten sine samlede driftsinntekter med nesten 4 milliarder kroner – fra 15.976 millioner til 19.757 millioner kroner.

Vanskelig i oljesektoren

Første kvartal 2015 var fordelaktig for de fleste av Akers underliggende aksjekurser og verdier. Ocean Yield og Havfisk var i helt i teten i kvartalet, men også Det norske utviklet seg gunstig, og dro nytte av mindre sårbare oljepriser i kvartalet, sier arbeidende styreformann Øyvind Eriksen i en kommentar.

Han understreker imidlertid at det ikke ligger an til noen snarlig endring i den krisepregede situasjonen i olje- og gassektoren.

Oljeselskaper kutter kostnader enda mer innbitt, og letevirksomhet, feltutvikling og modifiseringsprosjekter reduseres ytterligere, sier han.

Økte industriverdier

Verdien av Akers industriportefølje økte med 1,3 milliarder til 18,6 milliarder kroner i første kvartal. De finansielle investeringene ligger på omtrent samme nivå som ved inngangen til kvartalet – på 7,7 milliarder, mot 7,6 milliarder kroner.

Eriksen understreker at Aker er en langsiktig eier, og at svingninger i markedet kan gi nye muligheter på lengre sikt.

En nedgang som denne kan skape muligheter til å bygge enda sterkere og mer verdifulle forretninger når markedene normaliserer seg, sier han.