Oslo  20110622.F¯rstestatsadvokat Morten Eriksen under ÿkokrim sin pressekonferanse i anledning pÂtaleavgj¯relse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begÂtt av et riggselskap TransoceanFoto: Berit Roald / Scanpix
Oslo 20110622.F¯rstestatsadvokat Morten Eriksen under ÿkokrim sin pressekonferanse i anledning pÂtaleavgj¯relse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begÂtt av et riggselskap TransoceanFoto: Berit Roald / Scanpix

Én av skatteadvokatene i Transocean-saken får i Høyesterett økt erstatningsbeløpet fra staten med 40.000 kroner

Publisert

Én av skatteadvokatene i Transocean-saken får i Høyesterett økt erstatningsbeløpet fra staten med 40.000 kroner. De øvrige ankene i saken forkastes.

Advokaten Klaus Klausen tilkjennes i tillegg til den økte erstatningen i underkant av 40.000 kroner for utgifter til behandling av saken i Høyesterett.

Også skatteadvokat Einar Brask har fått saken behandlet av retten. Han tilkjennes drøyt 165.000 kroner i erstatning fra staten for behandling av saken i Høyesterett. Transocean og Transocean Offshore Deepwater Drilling får en erstatning på drøyt 329.000 kroner for utgifter til høyesterettsbehandlingen. Men ingen av disse får hevet det opprinnelige erstatningsbeløpet, ettersom retten har forkastet ankene.

Staten ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale til sammen 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og de to skatteadvokatene. Dette var likevel langt under erstatningskravene, som utgjorde til sammen drøyt 68, 4 millioner kroner.

Saken gjaldt de tiltaltes krav på erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnende dom i den såkalte Transocean-saken. Økokrim innledet i 2005 etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fra Transocean ASA til tilknyttede selskaper registrert på Cayman Islands. Mistanken var at det var foretatt en rekke kreative manøvrer for å unndra store summer fra beskatning. Det ble omtalt som norgeshistoriens største skatterettssak. Tre skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble frifunnet i juli 2014, og en granskingsrapport om saken skal legges fram 31. mai.

Powered by Labrador CMS