Olje- og gassnæringen vil være Norges viktigste i tiår framover

Publisert

Optimistisk peptalk fra Lien til oljebransjen.

Tross tøffe tider, mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at olje- og gassnæringen vil være Norges viktigste i tiår framover.

Lien innledet tirsdag Offshore Strategikonferansen i Stavanger, en av olje- og gassnæringens viktigste møteplasser. Årets tema er ikke overraskende hvordan industrien skal takle den utfordrende situasjonen med lav oljepris og påfølgende stillingskutt og nedgangstider. Med utviklingen i oljeprisen på skjermer bak seg, understreket Lien imidlertid at han er sikker på at trenden vil snu:

– Jeg oppfatter at det gjøres veldig, veldig mye godt arbeid mange steder nettopp for å møte disse utfordringene. Vi må aldri miste av syne at denne næringen kommer til å bli og skal forbli Norges største og viktigste næring i lang tid framover, sa han.

– Noen ganger når jeg hører ordskiftet i mediene i andre steder i landet, høres det ut som det vi holder på med nå, er å slå av lyset på norsk sokkel så fort som mulig. Til dem som hevder det, må vi som er glad i denne industrien aldri slutte å minne om at de som skal slå av lyset på norsk sokkel, de er ennå ikke født, la olje- og energiministeren til.