Mindre olje og svakere resultat i Statoil

Publisert

Statoil har nå lagt frem sitt regnskap for årets tredje kvartal. Driftsresultatet for tredje kvartal var 737 millioner USD sammenlignet med 883 millioner USD i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, kostnadsførte letebrønner og lavere raffineringsmarginer.

- De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser, omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil, i en pressemelding.

Statoil skriver at tredjekvartal kjennetegnes ved:

 • Fortsatt svake markeder, planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner
 • Sterk drift og forbedringsprogram i rute
 • Positiv netto kontantstrøm og redusert gjeldsgrad
 • Reduserer prognosene for investeringer og letekostnader for 2016
 • Statoil leverte en egenproduksjon på 1,805 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i tredje kvartal, sammenlignet med 1,909 millioner foe per dag i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig planlagt vedlikehold og utsatt gassalg.

  Per 30. september 2016 hadde Statoil fullført 21 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 581 millioner USD, en økning fra 412 millioner USD i tredje kvartal 2015.

  Statoil reduserer investeringsprognosene for 2016 fra 12 milliarder dollar til om lag 11 milliarder dollar, og prognosen for letekostnader for 2016 fra 1,8 milliarder dollar til om lag 1,5 milliarder dollar. Produksjonsprognosene ligger fast og forventet årlig organisk produksjonsvekst er 1 % fra 2014 til 2017.

  Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,2201 dollar per ordinær aksje for tredje kvartal. 

Powered by Labrador CMS