Dommeren var inhabil

Publisert

Korrupsjonsbeskyldning.

En dommerfullmektig som håndterte rettstvisten mellom Statoil og gründerne bak selskapet Biofuel, var inhabil, slår Oslo tingrett fast.

Dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland hadde søkt jobb som advokat i Statoil og var dermed inhabil, slår retten fast. Ifølge Teknisk Ukeblad sier tingretten at staten krenket gründernes rett til en uavhengig domstolsbehandling, slik de har rett til ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Korrupsjonsbeskyldning

Striden mellom de tre som står bak Biofuel og Statoil oppsto da Statoil i 2009 brøt en intensjonsavtale om å bidra til produksjon av biodiesel i Ghana. Et britisk detektivbyrå antydet i en rapport at en ikke navngitt person mottok penger for å skaffe tillatelse fra ghanesiske myndigheter.

Biofuel-gründerne gikk til sak mot Statoil for å bli renvasket for korrupsjonsmistanke. Lars Ole Sikkeland hadde takket ja til jobb som advokat for Statoil da han i 2012 var med på å avgjøre saken i Statoils favør. Høyesterett har senere bekreftet dommen.

Anker dommen

I dommen fra Oslo tingrett fredag fikk ikke Biofuel-gründerne medhold i sitt erstatningskrav på 2,8 millioner kroner, men fikk dekket egne sakskostnader. Gründernes advokat, Ole Martin Kollsnes varsler en anke.

Vi har fått staten dømt for menneskerettighetsbrudd, men vi får ikke økonomisk erstatning eller oppreisning. På et vis har vi vunnet uten at det får konsekvenser for staten. Denne saken blir anket fra vår side. Vi kan ikke akseptere at saken ikke får noen konsekvenser, sier Kolnes til Stavanger Aftenblad.