Staten mottok 30 milliarder i utbytte i fjor

Publisert

Utbytte fra Statoil: kr 15,7 milliarder. Utbytte fra Statkraft: kr 0

Staten mottok i fjor 29,9 milliarder kroner i utbytte fra eierskapet i 70 selskaper. Det er 5,7 milliarder kroner mindre enn i 2014.

Det går fram av statens eierberetning for 2015. Statens utbytte fra Statoil i fjor var på 15,7 milliarder kroner. Det er det samme som i 2014. Statkraft ga ingenting i utbytte i fjor, mot 6 milliarder året før.

Den samlede verdien på statens forretningsmessige eierskap i norske selskaper anslås til om lag 644 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette er 16,7 milliarder kroner mindre enn året før.

Staten har direkte eierandeler i åtte selskaper som er notert på Oslo Børs. Verdien av statens aksjer i de børsnoterte selskapene gikk ned med 19 milliarder kroner til 523 milliarder kroner i fjor.

Verdien av statens eierandel på 67 prosent i Statoil gikk ned med 16 milliarder kroner. Avkastningen fra de børsnoterte selskapene var på 1,3 prosent i fjor, mot 5,6 prosent i 2014.