Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.
Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Fall i norsk industriproduksjon

Publisert

Norsk industriproduksjon falt med 2,8 prosent i perioden juni til august 2016, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Det er næringer nært knyttet til oljesektoren som bidrar mest til nedgangen. I perioden juli til august var nedgangen på hele 6,2 prosent, etter en tydelig økning fra juni til juli. Det viser ny statistikk fra SSB.