Statens oljeverdier kraftig nedjustert

Publisert

Statens eierskap i olje- og gassindustrien er verdsatt til 810 milliarder kroner – drøyt 400 milliarder mindre enn for bare to år siden.

Det er Rystad Energy som har vurdert Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) per 1. januar 2016. Verdivurderingen er utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Så sent som i 2014 ble SDØE-porteføljen vurdert til 1.234 milliarder kroner. En antakelse om lavere gasspriser er den største enkeltårsaken til nedgangen i porteføljeverdien fra 2014 til 2016.

– Statens andeler på norsk sokkel blir som resten av næringen påvirket av lavere priser. Olje- og gassindustrien har vært og er i en krevende periode, men dette er en langsiktig industri. Som rapporten viser, vil Norge nyte godt av en betydelig kontantstrøm fra SDØE-porteføljen i mange år fremover, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

SDØE er statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Statens andeler i lisenser og andre partnerskap forvaltes av det statlige aksjeselskapet Petoro. Siden Petoro ble etablert i 2001 har selskapet overført rundt 100 milliarder kroner til den norske staten hvert eneste år. Denne pengestrømmen utgjør i sin tur en av tre hovedkilder til oppbyggingen av det såkalte oljefondet – Statens pensjonsfond utland.