Saksøker Seadrill

Published

Investorer føler seg villedet.

En gruppe amerikanske investorer går sammen om å saksøke Seadrill etter at oljeserviceselskapet i november varslet at de kuttet utbyttet på ubestemt tid.

Beslutningen ble varslet i forbindelse med at selskapet la fram sitt resultat for tredje kvartal 26. november. Å fryse utbytteutbetalingene er bare ett av flere grep selskapet setter i verk i møtet med det som ble beskrevet som en forverret markedssituasjon.

Noen aksjonærer som sitter på såkalte ADR-bevis, er så forbannet på utbyttestansen at de saksøker Seadrill i USA, skriver Finansavisen. ADR-bevisene, eller American Deposit Receipt, er kjøpt i perioden 10. juli til 25. november og fungerer i praksis som en aksje. Aksjonærene sier de ble forespeilet utbytte på fire dollar til tross for uroen i oljebransjen, og mener Seadrill har villedet dem.

Seadrill frigjør 2 milliarder dollar på utbyttefrysingen, og styrker dermed selskapets balanse isteden.

Saksøkerne krever å få dekket sine tap på Seadrill-aksjer kjøpt i perioden juli til november. I denne perioden har aksjekursen stupt fra 235 til 85 kroner på Oslo Børs.