Fremtiden må være robust

Publisert

Intervju med Thina Saltvedt.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt tror at nedturen i det internasjonale petroleumsmarkedet blir annerledes enn de foregående – og mener at en solid, effektiv, sikker og konkurransekraftig norsk petroleumsnæring er eneste vei ut av uføret.

Thina Saltvedt er blant innlederne på Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni. 

Se video fra Petroleumstilsynets Youtube-kanal.