To utfordringer i økonomien

Published

Må slåss for å bevare velferdssamfunnet.

Erna Solberg varsler at «vi må slåss sterkere for å bevare velferdssamfunnet». Hun pekte på to utfordringer knyttet til oljeøkonomien.

Selv om Norge fortsatt er en økonomisk oase sammenlignet med resten av Europa, trakk hun fram lavere investering i oljesektoren og fallende oljepris.

Det forsterker behovet for omstilling fremover, sa Solberg på pressekonferansen fredag, men la til at det er ikke er noen tegn på en «dyptgående økonomisk krise».

Alle anslag tyder på fortsatt vekst, men lavere vekt enn tidligere anslått, og også lavere enn den vi la til grunn i nasjonalbudsjettet, sier statsministeren.

Ledigheten er fortsatt lav, men vi går inn i en mer usikker tid og må ta hensyn til lavere aktivitet i olje- og gassektoren.

Hun sier året som har gått har gitt varsler om at vi må være innstilt på å slåss sterkere for å bevare velferdssamfunnet.

Statsbudsjettet i høst er godt tilpasset situasjonen vi er inne i, med mer stimulans enn i tidligere år. Det er riktig i en tid hvor økonomien vokser saktere.