Jensen vil legge ned Etikkrådet

Publisert

Bellona er bekymret.

Finansminister Siv Jensen vil egge ned Etikkrådet og isteden gi Norges Bank ansvaret for å trekke ut selskaper av oljefondets portefølje. Bellona frykter mindre åpenhet rundt fondets investeringer.

Jensen skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at rådet som i dag anbefaler hvilke selskaper Statens pensjonsfond utland bør investere i, bør legges ned.

Fredag legger hun fram stortingsmeldingen om forvaltningen av det såkalte oljefondet i 2013.

Dagens tredelte organisering av arbeidet mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet er ikke optimal, skriver finansministeren i innlegget.

I tråd med anbefaling

Vi foreslår at Norges Bank både skal få ansvar for eierskapsutøvelsen og utelukkelsesmekanismen, mens det fortsatt skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet til Norges Bank og kriteriene for utelukkelser, skriver Jensen videre.

Beslutningen om å legge ned Etikkrådet er i tråd med anbefalingen fra Strategirådet. Dette utvalget er oppnevnt av Finansdepartementet og foreslo i fjor høst å legge ansvaret for boikott av selskaper til Norges Banks Hovedstyre.

Etikkrådet ble oppnevnt i 2004. Det har fem medlemmer og ledes av jussprofessor Ola Mestad. Rådet skal gi anbefalinger om å utelukke selskaper fra oljefondet eller sette selskaper til observasjon.

Lite kott

Bellona har arbeidet med spørsmålet om Etikkrådets framtid i flere måneder. Miljøorganisasjonen har levert sin høringsuttalelse på dette forslaget og ser ikke positivt på at Etikkrådet kan havne hos Norges Bank.

Oljefondets etikkråd burde fortsatt være en ekstern, uavhengig instans. Bellona er bekymret for at Etikkrådet nå kan bli et lite kott i Norges Bank, og at det blir mindre åpenhet rundt fondets investeringer, sier kommunikasjonssjef Andreas Kokkvoll Tveit i Bellona til NTB.

©NTB