Solberg avviser refs for rekordstor oljepengebruk

Publisert

Regjeringen bruker mye mer oljepenger enn vi har råd til, mener NTNU-professor. I forslaget til statsbudsjett, som legges fram torsdag, setter statsminister Erna Solberg (H) trolig ny rekord igjen.

– Vi har tidligere ikke sett i nærheten av så høy oljepengebruk eller en så sterk økning i oljepengebruken, som under denne regjeringen, sier økonomiprofessor Ragnar Torvik ved NTNU.

Hvis anslagene til ekspertene slår til, kommer den blåblå regjeringen til å bruke mellom 225 og 230 milliarder kroner i sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Det er en økning på rundt 10 prosent fra i fjor – og hele 70 prosent mer enn Stoltenberg-regjeringen brukte i sitt siste statsbudsjett, ifølge NRK.

– Økningen skjer for raskt og oljepengebruken er for høy, sier Torvik, som advarer mot å bruke opp nå, de pengene som skal dekke store pensjonsutgifter i framtida.

Økonomisk sjokk

Hvor stor uttak fra oljefondet regjeringen ønsker å gjøre neste år, blir først klart når finansminister Siv Jensen kommer til Stortinget med budsjettforslaget klokka 10.

Statsminister Erna Solberg (H) forsvarer de uttakene som er gjort så langt med den vanskelige situasjonen norsk økonomi har vært i nesten hele hennes regjeringstid. Det har vært nødvendig å bruke mer penger over statsbudsjettet, for å holde aktiviteten i økonomien oppe, framholder hun.

– Norsk økonomi har vært utsatt for et oljeprissjokk, som har ført til stor svikt i andre skatte- og avgiftsinntekter. Bedrifter som gikk med store overskudd og betalte skatt, gjør det ikke lenger. Samtidig har folk mistet jobbene sine, poengterer Solberg.

Opp 10 prosent

Oljepengeinnslaget i den offentlige pengebruken har steget kraftige under den blåblå regjeringen, først og fremst i rene kroner, men også i andel av fondet. Det har vært en økning på over 20 prosent i oljepengebruken fra i fjor til i år, og det blir trolig brukt ytterligere 10 prosent mer neste år, tror Torvik.

Ekspertene Dagens Næringsliv har vært i kontakt med, anslår at regjeringen vil ta ut 3 og 3,2 prosent fra oljefondet, basert på lekkasjer om at budsjettets bidrag til vekst i økonomien – den såkalte budsjettimpulsen – blir 0,4 prosent.

De fleste ekspertene synes enige om at økonomien er på bedringens vei, og at det er betydelig mindre behov å sprøyte inn oljemilliarder gjennom, statsbudsjettet.

--

Hva mener du? Diskuter saken i Facebook-gruppen for oljebransjen.