Bør Statkraft privatiseres?

Publisert

Høyre vurderer delprivatisering av Statkraft.

Høyre vurderer å gå inn for delprivatisering av Statkraft i sitt nye partiprogram.

Statkraft, som forvalter store deler av norsk vannkraft, er i dag et 100 prosent statlig eid selskap.

Nikolai Astrup, nestleder i programkomiteen i Høyre, er blant dem som mener partiet bør gå inn for delprivatisering av selskapet. Han sier til NRK at målet er gi Statkraft hjelp til å vokse internasjonalt.

– Verdiene fra de norske vannkraftverkene skal fortsatt tilfalle fellesskapet. Dette er ikke på noen måte et forslag om å selge ut det norske arvesølvet, sier Astrup.

– Det handler om å la Statkraft vokse til å bli en internasjonal kraftgigant, sier han.

For å sørge for at vannkraften tilhører fellesskapet gjennom statlig eierskap, foreslår han og flere andre i Høyre at det innføres en tilsvarende modell som på norsk sokkel.

Det betyr at kontantstrømmen fra norske vannkraftverk beholdes på statens hender, men driften ivaretas av Statkraft, skriver Dagens Næringsliv.