Nedtur igjen for Petoro

Publisert

Petoro kunne i tredje kvartal overføre 12 milliarder kroner til staten. Det er en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Som statlig aksjeselskap forvalter Petoro statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet – SDØE.

Hittil i år har Petoro overført 51 milliarder kroner til statskassa, mot 72 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor.

Nedgangen skyldes 4 prosent lavere produksjon på norsk sokkel, primært for gass, og fremdeles lave priser i olje- og gassmarkedet. En sterkere amerikansk dollar, som gir flere kroner for oljen og gassen som blir solgt, trekker litt den positive veien for Petoro.

Mye, men ikke nok

Administrerende direktør i Petoro Grethe Moen har de siste årene manet til sterkere ledelse, økt produktivitet og reduserte kostnader, og konstaterer at mye har skjedd:

– Vi ser stadig flere positive resultater av nytenking og omstillingsinnsats de siste to årene. Lønnsomheten i deler av virksomheten er på vei tilbake ned mot 2014-nivå, selv med halvert oljepris. Dette bidrar til økt attraktivitet for norsk sokkel og synliggjør kompetansen og endringsviljen til aktørene, sier hun.

Men dette er likevel ikke nok.

– Skal vi øke aktiviteten på norsk sokkel, må vi redusere kostnadsnivået ytterligere, og det vil være både omfattende og ressurskrevende å få til, sier Grethe Moen.

Hun understreker, i kjølvannet av debatten rundt de mange ulykkene og hendelsene på Statoils anlegg, at omstilling aldri skal gå på bekostning av sikkerheten.

Utfordrer tiltak

I kvartalsresultatet framgår det at investeringene hittil i år har vært 21 milliarder kroner, ned 5,5 prosent fra samme periode i 2015. Noen steder har omstilling ført til reduserte investeringskostnader, som Johan Sverdrup-lisensen, som har redusert investeringskostnadene for første fase med over 20 prosent, eller Johan Castberg-lisensen med en besparelse på nær 50 prosent i forhold til det opprinnelige kostnadsestimatet.

Forbedringsarbeid har resultert i en reduksjon på 700 millioner kroner, 9 prosent, i feltkostnader for hele porteføljen hittil år.

Men Petoro advarer mot å sette seg ned og være fornøyd med omstillingene så langt. Også de innførte tiltakene må utfordres og forbedres.

– Vi må innse at fortsatt omstilling vil kreve ytterligere nytenking. Denne nytenkingen vil også utfordre tiltak som har gitt resultater så langt.

Petoro nevner for eksempel at der redusert aktivitet, som mindre leting og utsettelser, har gikk innsparinger, bør man heller gå for forutsigbarhet og langsiktige løsninger. Et annet sparingstiltak har vært å innføre standardiserte løsninger, men Petoro vil fortsatt utvikle nye løsninger og alternative arbeidsprosesser. (©NTB) (©NTB)

Fakta

Nøkkeltall fra Petoros resultatregnskap tredje kvartal 2016. Tall for tredje kvartal 2015 i parentes.