Svakere fra Petoro

Publisert

Ned 16 %.

Høyere produksjon og høy dollarkurs bremset inntektsfallet, men den lave oljeprisen svekket resultatet i Petoro. Dermed falt statens direkte inntjening fra olje- og gassvirksomheten.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor gikk driftsinntektene ned med 16 prosent i årets første fire måneder og endte på 45 milliarder kroner.

Oljeprisen ble halvert mellom første kvartal 2014 og første kvartal 2015.

«Høye salgsvolum for både olje og gass motvirket noe av effekten fra oljeprisfallet. Gassinntektene var på nivå med samme periode i fjor og var i første kvartal dobbelt så høye som inntektene fra salg av olje», ifølge selskapet.

Driftsresultat i første kvartal endte på 28 milliarder kroner, ned fra 39 milliarder året før.

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse andelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Powered by Labrador CMS