Illustrasjonsfoto/
Illustrasjonsfoto/

OPEC-varsel om stø oljekurs

Published

Olje vil fortsatt være billig.

Alt tyder på at OPEC-landene vil fortsette med å tilby verden billig olje for å kapre større markedsandeler etter fredagens møte.

Stilt overfor et prisfall fra 115 til 45 dollar fatet sto kartellet i november i fjor overfor et fundamentalt spørsmål: Skulle produksjonen kuttes for å presse prisen opp igjen, eller skulle den opprettholdes for å ta nye markeder?

OPEC valgte det siste, og et halvår senere har prisen krabbet opp til 65 dollar fatet for nordsjøolje av brentkvalitet.

Tolv av verdens største oljeprodusenter i OPEC samles nå i Wien for å diskutere veien videre.

Stille i båten

Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt tror OPEC kommer til å holde på sin strategi.

Å kutte i produksjonen nå ville være å gå halve veien. De har sagt at de ønsker større markedsandeler ved å tilby verden billig olje. Det gjør de ved å øke sin produksjon og skvise ut dyrere konkurrenter, sier hun til NTB.

Også fra OPEC-hold kommer det antydninger om stø kurs.

Det er enighet blant OPEC-landene i Persiabukta, og andre, om å holde produksjonstaket uendret, sier en kilde fra ett av oljelandene i Persiabukta til nyhetsbyrået Reuters.

Han legger til at kartellet nå vil «sitte stille i båten». Oljeminister Ali al-Naimi i Saudi-Arabia, som i praksis er OPECs leder, sier dessuten at markedet beveger seg i «riktig retning».

Store følger

Det voldsomme oljeprisfallet har fått store konsekvenser for oljenæringen, som er en av verdens største og mest lønnsomme bransjer.

Financial Times anslår at oljeprosjekter for totalt 100 milliarder dollar, eller 780 milliarder kroner etter dagens kurs, er kuttet eller satt på vent som følge av prisfallet.

Mange prosjekter krever nemlig betydelig høyere priser enn i dag for å være lønnsomme. Det gjelder blant annet oljesand i Canada og skiferolje i USA – og dessuten prosjekter i Barentshavet.

At mange investeringer utsettes eller droppes, kan ha små følger for prisen i dag. Men noen år fram i tid kan det få store konsekvenser, tror Saltvedt.

For øyeblikket er investeringene så lave at det ikke blir igangsatt nok til å øke produksjonen to-tre år fram i tid. Det kan derfor gi et voldsomt prisoppsving da, sier hun.

Det er også mange andre usikkerhetsfaktorer knyttet til fremtidig forsyning. Situasjonen i både Irak og Libya er svært ustabil og kan gå i ulike retninger. Samtidig kan Iran, hvis sanksjonene heves, forsyne markedet med mer olje.

Hestekur

For oljebransjen har prisfallet ført til omfattende kostnadskutt og stor usikkerhet. OPEC-landene møter i Wien også lederne for oljegiganter som ExxonMobile og BP.

Råvareforsker Ed Morse fra Citi tror dette møtet kan bli vel så interessant som selve OPEC-møtet.

Vi vil få et mye bredere inntrykk av hvilken retning industrien beveger seg i, sier han til Financial Times.

OPEC-strategien fra november ble også lagt med tanke på å teste bærekraften i USAs skiferoljeindustri, som har rystet oljemarkedet ved å bli en helt ny tilbyder.

Skiferoljen er relativt kostbar å produsere, men Saltvedt sier bransjen har vist seg mer levedyktig enn tidligere antatt.

Selskapene er mer robuste enn det jeg så for meg da dette startet for ett år siden.