Årets høyeste tall for råoljeeksporten i juli

Publisert

Norge eksporterte i juli råolje for 16,5 milliarder kroner. Det er årets hittil høyeste månedsverdi.

Norge eksporterte 6,7 millioner flere fat råolje i juli i år enn i juli i fjor, men på grunn av lavere oljepris er eksportverdien 1,8 prosent lavere enn i juli i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrås tall for utenrikshandel.

Eksporten av naturgass var på 12 milliarder kroner i juli, en nedgang på 6,2 milliarder kroner fra i fjor. Hovedårsaken er lavere priser.

Norges handelsoverskudd var i juli på 14 milliarder kroner. Det er en nedgang på 44,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksporten har sunket med 15,2 prosent fra samme måned i fjor og endte på 59,1 milliarder kroner. Importen har steget med 1,2 prosent til 45,2 milliarder.

Fiskeeksporten økte med hele 17,4 prosent fra juli i fjor til juli i år og beløp seg til 6,4 milliarder kroner.

Det skyldes særlig at prisen på fersk hel laks har økt til 66 kroner, én krone mer enn den tidligere rekordprisen i juni.

Blant andre varer kan det nevnes at personbilimporten har gått ned 8,7 prosent til 3 milliarder kroner. Det skyldes at importen av elbiler er halvert sammenlignet med fjoråret.