- 2016 blir et krevende år

Publisert

Økende ledighet og svak produksjonsvekst, spår sentralbanksjefen.

Sentralbanksjefen spår at 2016 blir et krevende år, men tror at økonomien vil ta seg opp igjen rundt sommeren 2017.

– 2016 blir nok det vanskeligste året. Produksjonsveksten blir svak, og ledigheten vil øke fra dagens nivå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten.

Umulig å unngå arbeidsledighet

Han spår at den registrerte ledigheten vil toppe seg på 3,4 prosent i 2017, men påpeker at i internasjonal målestokk er det ingen høy ledighet.

– Det er så godt som umulig å unngå økt ledighet i de omstillingene som skjer. Ved massiv bruk av oljepenger kunne det kanskje vært unngått i en kort periode. Men lavere oljepris betyr jo det motsatte på lengre sikt: Staten får mindre å rutte med og må derfor bruke mindre oljepenger. Derfor er ikke mer oljepenger løsningen i det lange løp, sier han til avisen.

  • - Oljeprisen vil bli over 100 dollar fatet igjen
  • Forbruk og eksport opp i 2017

    Men i likhet med statsministeren og finansministeren hevder han å være optimistisk på vegne av norsk økonomi.

    – Vi tror det snur sommeren 2017. Da vil både eksporten og det private forbruket ta seg opp. Vi tegner ikke et dystert bilde, sier han til avisen.