Bruker feriepengene på å betale inkassogjeld

Publisert

Med feriepenger og skatteoppgjør er juni blitt årets viktigste måned for å gjøre opp "gammel gjeld". Totalt mottok Kredinor 420 millioner kroner til nedbetaling av inkassogjeld i juni, en økning på rundt 15 % sammenlignet med snittet for de øvrige månedene i 2016. Innbetalingene kommer fra rundt 78 000 personer og går til nedbetaling og avslutning av 110 000 inkassosaker.

Innbetalingene kommer fra alle landets fylker, men vestlandsfylkene utmerker seg. Områdene som har betalt inn mer enn normalt er Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Møre og Romsdal. I tillegg har flere fra Hedmark, Oppland, Buskerud og Nordland betalt ned inkassogjeld i juni 2016 sammenlignet med juni 2015. Økningen i betalinger på Vestlandet kan også ha sammenheng med at antall inkassosaker har vært høyere enn normalt i disse fylkene gjennom store deler av 2015 og første halvår 2016.

«All time high» på gamle saker

Innenfor inkassovirksomheten har Kredinor en avdeling for langtidsoppfølging – Overvåk. Juni er blitt høysesong for denne avdelingen som jobber med overvåking og oppfølging av inkassosaker som er mer enn 3-6 måneder og helt opp mot 15-20 år gamle.

– Totalt innbetalte beløp økte med hele 45% i juni i forhold til en normalmåned, sier Christopher Vogt, leder av avdelingen for overvåking i Kredinor.

Han forteller at flere enn normalt har brukt feriepengene på å kvitte seg med "gammel" inkassogjeld.

– I år har vi vært mer proaktive enn tidligere rundt utbetaling av feriepengene og det har vært positivt. Vi opplever ofte at inkassogjelden kan virke uoverkommelig for de som skylder penger. Mange av de vi snakker med blir lettet når vi tar kontakt for å finne løsninger, også der det tidligere har vist seg å være vanskelig, sier Christopher Vogt.

Bedre økonomisk tilværelse

Langvarige betalingsproblemer betyr blant annet at de som skylder penger ligger med en eller flere betalingsanmerkninger, noe som gir store begrensninger både med hensyn til låneopptak, kredittkjøp, nytt mobilabonnent – og ny jobb. Betalingsanmerkningen slettes straks inkassogjelden er betalt og en ny økonomisk tilværelse kan begynne.

- Vår oppfordring til alle som er i en vanskelig økonomisk situasjon er å kontakte oss før det blir uoverkommelig slik at vi finner en løsning, avslutter Christopher Vogt.

Powered by Labrador CMS