Still Dirty, Still Dangerous

Published

Fortsatt tungt inne i kull.

Oljefondet har solgt seg ned i kullgruveselskaper, men flyttet investeringene fra kullgruver til kullbrenning, hevder ny rapport torsdag.

Rapporten «Still Dirty, Still Dangerous» bekrefter at oljefondets investeringer i kullgruveselskaper gikk betydelig ned fra 2013 til 2014.

Problemet er at disse investeringene ble flyttet fra kullgruver til kullbrenning, sier Heffa Schücking, forfatter av rapporten og direktør for organisasjonen urgewald.

På Stortinget er det høyst sannsynlig flertall for at oljefondet må kvitte seg med investeringer i kullselskaper. Partiene diskuterer i disse dager hvordan «kullselskap» skal defineres, kriterier for uttrekk og omfanget av nedsalget.

Regjeringen mener for sin del at aktivt eierskap er en bedre strategi enn å uttrekk basert på produkter.

Enorme utslipp

Også Framtiden i våre hender og Greenpeace står bak den ferske rapporten, som bruker investeringer i USA som eksempel.

Mens oljefondet har kvittet seg med nesten alle de amerikanske kullgruvene, har det samtidig økt sine eierandeler i kulldrevne energiselskaper i USA, fremkommer det i rapporten. Disse investeringene skal totalt utgjøre 20,6 milliarder kroner.

Ifølge rapporten genererer disse amerikanske energiselskapene CO2-utslipp som er 15 ganger høyere enn Norges egne klimagassutslipp.

Investeringene ble bare flyttet opp ett nivå i kullkjeden, fra kullgruvedrift til energiselskaper, og fra utvinning til utslipp, sier Schücking.

Rapporten blir lansert under et seminar på Stortinget om de etiske sidene av oljefondets kullinvesteringer.

Aktivistene kritiserer også fondet for å rapportere om uttrekk og nedsalg, men å være mindre åpent om hvordan pengene reinvesteres.

Selger seg ned

Oljefondet opplyste selv i en høring nylig at det har investert 109 milliarder kroner i kraftselskaper og 31 milliarder i rene gruveselskaper.

Bare 500 millioner er nå investert i rene kullselskaper, og fondet har de siste årene aktivt trukket seg ut av «miljøverstinger». I fjor solgte fondet seg ut av 22 selskaper med kullrelatert virksomhet.

Oljefondet har gjort det klart at det er relevant å vurdere klimautslipp når risikoen forbundet med ulike investeringer vurderes. Fondet har også skjerpet kravene til rapportering for selskapene det plasserer penger i og bedt energiselskapene utarbeide strategier for å redusere eksponeringen mot kull.

I vinter gikk oljefondet også for første gang ut med CO2-fotavtrykket til selskapene det har investert i.

Oljefondet er nå investert i 9.100 selskaper, har en antatt verdi på 6.700 milliarder kroner og er verdens største statlige fond.