Sentralbanksjefen advarer mot økt bruk av oljepenger

Publisert

– Med oljepriser på dagens nivå vil tilførselen til fondet raskt falle mot null.

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener epoken med en økning i bruk av oljeinntekter bør ligge bak oss.

– En fornuftig tilpasning til risiko er at man ikke sikter mot å øke bruken av oljeinntekter videre fra dagens nivå, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank i sin tale under olje- og gasskonferansen i Kristiansund torsdag.

  • SSB: Flyktningene gir norsk økonomi et løft
  • – Med oljepriser på dagens nivå vil tilførselen til fondet raskt falle mot null. Selv om prisen skulle komme noe opp igjen, har vi fått en påminning om usikkerheten knyttet til fremtidige inntekter, sa Olsen videre.

    Han påpekte samtidig at med lavere oljeprisen vil også staten ha mindre penger å rutte med, noe som kan føre til at det vil bli behov for å stramme inn statsbudsjettet.