Oslo  20161018.Utvalgsrapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU) overrekkes til finansminister Siv Jensen. Professor Hilde C. Bjørnland er med i utvalget.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20161018.Utvalgsrapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU) overrekkes til finansminister Siv Jensen. Professor Hilde C. Bjørnland er med i utvalget.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Økonomer: En god idé å selge seg ut av olje

Publisert

Norges Bank ber regjeringen om lov til å selge unna olje- og gassaksjer i oljefondet. En god idé, mener flere økonomer.

– Jeg synes det er en god idé som et tiltak for å redusere risikoen, sier oljeøkonom Jørgen Juel Andersen ved BI til NTB.

Norges Bank foreslo torsdag å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen for oljefondet. Det vil redusere sårbarheten for et varig fall i oljeprisene, mener banken.

– På høy tid

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er på høy tid med en slik anbefaling.

– Dette er noe mange økonomer har foreslått i lang tid, og noe jeg synes er en god idé. Det var på høy tid, men bedre sent enn aldri, sier Holden til E24.

Han mener man må se på risikoen knyttet til fremtidig verdi av oljefondet, inkludert oljeinntektene som skal overføres til fondet i fremtiden. Hittil har man sett på risikoen i oljefondet isolert, skriver E24.

– Kan være fornuftig

Også økonomiprofessor Hilde Bjørnland tror det kan være fornuftig å selge seg ut.

– I utgangspunktet ville jeg ikke trodd at verdien på oljeselskapene i så stor grad var påvirket av oljeprisen at det burde bety at man skulle ta dem ut av referanseindeksen. Men jeg tar til etterretning at Norges Bank nå har nye analyser, sier hun.

Bjørnland satt i det regjeringsoppnevnte Mork-utvalget som i fjor vurderte aksjeandelen til oljefondet, formelt Statens pensjonsfond utland. Utvalget fant da at det ikke var særlig stor sammenheng mellom oljepris og verdien på oljeselskapene.

– Men siden da har vi jo sett store svingninger i oljeprisen. Ved store fall er vi sårbare. Det kan være rimelig å gjøre noen grep dette basert på en samlet risikovurdering. Det er jo ingen tvil om at Norge har en høy eksponering mot olje, sier Bjørnland.

– Ikke bevist 

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) er derimot mer kritisk. Thoburn, som også satt i Mork-utvalget, påpeker overfor E24 at det hittil ikke er bevist at statens totale risiko synker dersom man selger olje- og gassaksjene.

– Dersom Norges Bank har påvist dette etter en grundig analyse, mener jeg det er fornuftig. Hvis ikke, mener jeg det bare er spekulasjon som man ikke skal drive med, sier Thorburn.

(©NTB)