Oslo  20110622.F¯rstestatsadvokat Morten Eriksen under ÿkokrim sin pressekonferanse i anledning pÂtaleavgj¯relse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begÂtt av et riggselskap TransoceanFoto: Berit Roald / Scanpix
Oslo 20110622.F¯rstestatsadvokat Morten Eriksen under ÿkokrim sin pressekonferanse i anledning pÂtaleavgj¯relse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begÂtt av et riggselskap TransoceanFoto: Berit Roald / Scanpix

Lederen for Transocean-granskingen trekker seg

Publisert

Bare drøyt to måneder før granskingen av Økokrims håndtering av Transocean-saken skulle legges fram, trekker lederen for granskningsutvalget seg.

– Jeg måtte ikke trekke meg, men mente det var nødvendig for å ivareta utvalgets integritet, sier Jon Petter Rui til Dagens Næringsliv.

Jussprofessoren ved Universitet i Bergen har ledet utvalget som er satt til å granske Økokrims håndtering av skattesaken mot riggselskapet Transocean. Utvalget ble satt ned av Riksadvokaten sist vår – i kjølvannet av at Økokrim trakk anken i det som inntil da ble ansett for å være den største skatteunndragelsessaken i norsk rettshistorie. Granskingsrapporten skal legges fram 31. mai.

Rui vil ikke begrunne avgangen sin før rapporten er ferdig og overlevert.

– Utvalget fortsetter sitt arbeid og jeg venter til det har avgitt sin rapport før jeg sier mer om dette, sier han.

Utvalgsmedlem Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett, fungerer som leder etter at Rui trakk seg. Morten Holmboe, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og advokat Finn Eide i Deloitte utgjør resten av granskingsutvalget.

Alle de fem tiltalte ble frifunnet da Transocean-saken ble behandlet i Oslo tingrett sommeren 2014. Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i januar i fjor.

Powered by Labrador CMS