Øker særskatten for å hindre at oljebransjen får skattelette

Publisert

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem på torsdag i forrige uke. Dagen ble - som alltid - preget av informasjon om diverse nøkkeltall, samt opposisjonen og diverse interessorganisasjoners mange reaksjoner. Noen er veldig negative, og gir gjerne høytlytt uttrykk for det, mens andre er fornøyde uten å nødvendigvis gjøre så mye ut av det.

Oppi alt dette er det fort gjort at større og mindre endrindringer ikke fanges opp fordi de i liten grad målbæres av opionionsdannere.

Et eksempel på det er beskatningene av inntektene fra olje- og gassutvinningen på den norske sokkelen. Dette er et svært lukrativt forretningsområde, og det er store penger å hente fra olje og gass.

Som alle andre selskaper må aktørene på norsk sokkel betale skatt på overskuddet. Denne inntektsskatten som alle norske selskaper betaler er nå på 24 prosent av overskuddet. Den har tidligere vært oppe på 28 prosent, men blir gradvis justert nedover for å gi norske bedrifter konkurransedyktige rammebetingelser i et internasjonalt skattemarked.

I forslaget til statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen at selskapsskatten settes ned ytterligere et prosent slik at den ender på 23 prosent.

Olje- og gassbransjen får imidlertid ikke nyte godt av dette. De får riktignok nedsatt skattesats som alle andre selskaper, men for å dekke opp for dette settes særskatten opp fra 54 til 55 prosent. Dermed fortsetter olje- og gasselskapene å betale 78 prosent av overskuddet i skatt.