Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik i AkerBP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion"
Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik i AkerBP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion"

To vinnere av ny teknologipris som skal hedre enkeltpersoners bidrag

Karl Johnny Hersvik og Bjørn Rudshaug deler den første "OG21 Technology Champion"-prisen.

Publisert

Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik i AkerBP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion", som gis til enkeltpersoner som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi.

Prisen ble delt ut av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på OG21-konferansen som arrangeres i Oslo denne uken.

Bjørn Rudshaug får prisen for sin rolle i utvikling og breddeutrulling av Automatic Drilling Control på borerigger, mens Karl Johnny Hersvik får prisen for å ha skapt en digitaliseringskultur i AkerBP og effektiviseringsresultater som følge av digitalisering på Ivar Aasen feltet.

OG21 skriver i en pressemelding at de i flere år har pekt på at industrien bør bli raskere til å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel. Når bransjen lykkes med raskt teknologiopptak skyldes det ofte enkeltpersoner i ledelsen eller på andre nivåer i organisasjonen, som står på for at ny teknologi skal tas i bruk.

Slik begrunner OG21-juryen tildelingen:

  1. Bjørn Rudshaug, prosjektleder i Equinor, får prisen for sin innsats med å utvikle og breddeinnføre Automatic Drilling Control. Teknologien er med på å digitalisere boreprosessen og muliggjør integrering med reservoar- og geologimodeller. ADC fører til raskere boring, bedre beslutninger, økt produktivitet, færre menneskelige feil, redusert bemanning og økt sikkerhet. Teknologien ble først innført på Transocean Enabler i 2017 hvor den har gitt effektivitetsforbedring på over 8%. Siden det har den blitt innført på ytterligere 5 rigger, og flere står i kø.
  2. Karl Johnny Hersvik, direktør i AkerBP, får prisen for å ha skapt en digitaliseringskultur i selskapet han leder og for å ha oppnådd konkrete effektiviseringsresultater som følge av digitalisering på Ivar Aasen feltet. Hersvik har videre vært sentral i etableringen av Cognite, et nytt selskap som tilbyr en dataplattform for både oljeindustrien og andre industrier, og han har vært en pådriver for digitalisering i norsk petroleumsindustri. OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene.