Viktig for aktivitetsnivået

Norsk olje og gass om TFO 2013 TFO 2013 er viktig for å holde et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sier Turid Øygard, fagsjef konsesjonspolitikk i Norsk olje og gass. Regjeringen vedtok tirsdag å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013). De 65 … Continued

Norsk olje og gass om TFO 2013

TFO 2013 er viktig for å holde et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sier Turid Øygard, fagsjef konsesjonspolitikk i Norsk olje og gass.

Regjeringen vedtok tirsdag å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013). De 65 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (38), Norskehavet (19) og Barentshavet (8). 29 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

Det er gledelig at den nye regjeringen med TFO 2013 følger opp regjeringserklæringen ved å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser, sier Øygard.

Regjeringserklæringen slo fast at regjeringen vil holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet, både når det gjelder konsesjonsrunder og TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

TFO 2013 er viktig bidrag for å holde for et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel i tiden fremover. Dette må følges opp i 23. konsesjonsrunde, sier Øygard.

Viktig ordning, men kan forbedres

TFO-ordningen er et viktig bidrag til kostnadseffektiv leting og produksjon på den norske kontinentalsokkelen, men Norsk olje og gass mener det er grunnlag for ytterligere forbedringer av ordningen.

Industriens samlede kunnskap om sokkelen er nå så god at den trinnvise utforskningen av sokkelen kan akselereres. Et av verdens største oljefunn til havs de siste årene, Johan Sverdrup, ble gjort i TFO-området i Nordsjøen. Etter hvert som flere områder på sokkelen modnes, må også disse bli en del av TFO-ordningen, sier Øygard.

Kilde: norskoljeoggass.no