Utsira-rapport har mangler

Ensidig og mangelfull i følge KrF og SV. Regjeringens ene samarbeidsparti KrF og opposisjonspartiet SV mener at Oljedirektoratets rapport om elektrifisering av Utsirahøyden er ensidig og mangelfull. Alle de fire feltene på Utsirahøyden kan drives med elektrisitet fra land innen 2022, slår Oljedirektoratet fast i en rapport som ble lagt fram for Stortingets energi- og … Continued

Ensidig og mangelfull i følge KrF og SV.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF og opposisjonspartiet SV mener at Oljedirektoratets rapport om elektrifisering av Utsirahøyden er ensidig og mangelfull.

Alle de fire feltene på Utsirahøyden kan drives med elektrisitet fra land innen 2022, slår Oljedirektoratet fast i en rapport som ble lagt fram for Stortingets energi- og miljøkomité mandag.

Samtidig advares det mot å kreve en løsning med elektrisitet fra land for hele Utsirahøyden fra første dag. Det vil i så fall føre til en «betydelig risiko» for at det store Sverdrup-feltet med planlagt oppstart i 2019 blir forsinket, heter det i utredningen.

Bukk og sekk

På Stortinget blir det tatt godt imot at Oljedirektoratet konkluderer med at det er mulig å elektrifisere Utsirahøyden fra 2022. Men SV og KrF mener analysen er tynn.

Jeg kjenner godt igjen Statoils formuleringer, og jeg er overrasket over at uavhengig kompetanse ikke har blitt tatt med på disse viktige vurderingene. Dette ligner veldig på bukken og havresekken, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

Det virker som om Oljedirektoratet i all hovedsak har basert vurderingene sine seg på Statoils egne. Det svekker deres troverdighet som uavhengig myndighetsorgan, sier Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Fult mulig

Begge føyer til at det tross denne innvendingen, er positivt at rapporten slår fast at det vil være teknisk mulig å få til elektrifisering på hele Utsirahøyden innen 2022.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Terje Lien Aasland sier til NTB at det er nå er teknisk mulig å gjennomføre Stortingets forutsetninger.

Diskusjonen om det er mulig med elektrifisering innen 2022 forutsetter jeg nå er lagt død, sier Lien Aasland.

Energi- og miljøkomiteens leder Ola Elvestuen (V) sier på telefon fra New York at rapporten følger opp Stortingets veivalg fra det brede forliket i vår.

Dette viser at det vi vedtok er fult mulig, gjennomførbart og innenfor den tidsrammen vi har satt, sier han.

Sak til våren

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier til NTB at han er glad for direktoratets konklusjon.

Oljedirektoratets faglige vurdering er at det er mulig å elektrifisere Utsirahøyden i tråd med Stortingets intensjon, sier han.

Lien legger til at han vil unngå forsinkelse av første byggetrinn.

Vurderingen gir ikke grunnlag for et annet utbyggingskonsept for dette byggetrinnet enn det selskapene nå arbeider med. Det er også i tråd med Stortingets intensjon. Regjeringen kommer tilbake til spørsmålet om hvor raskt en områdeløsning skal etableres. Det kommer i en stortingsproposisjon om Sverdrup-utbyggingen våren 2015, sier Lien.

©NTB