Tilsynsrapport fra Draugen

Ptil gjennomfører tilsyn av beredskap og helikopteroperasjoner hos Shell. Petroleumstilsynet (Ptil), med bistand fra Luftfartstilsynet, har gjennomført tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen. Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen. Ptil ønsket å få presentert hvilke prosesser Shell har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, … Continued

Ptil gjennomfører tilsyn av beredskap og helikopteroperasjoner hos Shell.

Petroleumstilsynet (Ptil), med bistand fra Luftfartstilsynet, har gjennomført tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen.

Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen. Ptil ønsket å få presentert hvilke prosesser Shell har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse er kommunisert ut til beredskapsorganisasjon. I tillegg ønsket man å verifisere robustheten til beredskapsorganisasjonen offshore.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • dokumentasjon
  • merking

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • oppfølging av operasjoner etter øvelser
  • førstehjelpstrening
  • håndtering av delt plattform scenario og bruk av livbåt
  • håndtering av dimensjonerende scenario

Kilde: Ptil.no