Test av Zafarani-funnet

Vellykket testing av Zafarani-reservoaret i Tanzania. Statoil har sammen med partneren ExxonMobil gjennomført den første produksjonstesten i Zafarani-funnet i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania, skriver selskapet i en pressemelding. Datainnsamlingen er viktig for å redusere tekniske usikkerheter ved en mulig framtidig offshore- og LNG-utbygging i Tanzania. To separate intervaller ble testet under operasjonen. Brønnen … Continued

Vellykket testing av Zafarani-reservoaret i Tanzania.

Statoil har sammen med partneren ExxonMobil gjennomført den første produksjonstesten i Zafarani-funnet i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania, skriver selskapet i en pressemelding.

Datainnsamlingen er viktig for å redusere tekniske usikkerheter ved en mulig framtidig offshore- og LNG-utbygging i Tanzania.

To separate intervaller ble testet under operasjonen. Brønnen strømmet på det meste 66 millioner kubikkfot (scf) med gass per dag og var begrenset av testutstyr.

God reservoarkvalitet og –kommunikasjon ble bekreftet i begge testintervallene. Framtidige produksjonsrater forventes å være høyere enn det som ble oppnådd med testutstyret.

Operasjonen ble gjennomført i Zafarani-2-brønnen på 2400 meters havdyp, om lag 80 kilometer utenfor den sørlige kysten av Tanzania.

Det pågående avgrensningsprogrammet er avgjørende for å klargjøre grunnlaget for å kunne utvikle offshore gassressursene og første fase av et LNG-anlegg i Tanzania, sier Øystein Michelsen, Statoils landsjef i Tanzania.

Vi samarbeider nå med vår partner ExxonMobil, blokkene 1, 3 og 4 og myndighetene i Tanzania med å modne fram planene for et framtidig felles LNG-anlegg, sier han.

Zafarani-2 vil bli etterfulgt av avgrensningsbrønnen Zafarani-3, som vil være den siste operasjonen i det planlagte avgrensningsprogrammet for Zafarani-reservoaret, hovedfunnet i en framtidig feltutvikling i blokk 2 i Tanzania.

Testprogrammet på Zafarani-2 etterfølger det femte gassfunneet i blokk 2, Mronge 1, som ble offentliggjort i desember 2013, noe som økte de samlede påviste tilstedeværende volumene i Blokk 2 til 17-20 billioner kubikkfot (Tcf).

Tidligere er det gjort tre store gassfunn i den første borefasen med brønnene Tangawizi-1, Zafarani-1 og Lavani-1. I tillegg ble det gjort et gassfunn i et separat, dypereliggende reservoar i Lavani-2.

Statoil opererer Blokk 2-lisensen på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 prosent. ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 prosent.