Storutlysning av oljeområder i Barentshavet

– Utvidelsen av TFO-området for TFO 2017 er den nest største noen gang og den største som har vært i Barentshavet.

Regjeringen har utlyst 87 blokker i årets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Bare i Barentshavet er det 53 blokker, den største utlysningen noen gang.

TFO-utlysningene gjelder «modne» områder med kjent geologi og infrastruktur.

TFO 2017 omfatter forhåndsdefinerte området med til sammen 87 blokker. Av disse ligger 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. Utvidelsen omfatter blant annet blokker vest i Norskehavet og områder ved funnene Wisting, Alta og Gohta i Barentshavet.

– En bærebjelke

– Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Utvidelsen av TFO-området for TFO 2017 er den nest største noen gang og den største som har vært i Barentshavet. Dette er avgjørende for god ressursforvaltning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Utlysningen av TFO 2017 viser at vi følger opp regjeringens petroleumspolitikk og havstrategi. Utvidelsen vil bidra til økt sysselsetting, aktivitet og verdiskaping fra våre havområder, fortsetter han.

Søknadsfristen 1. september, og tildeling ventes å skje i løpet av første kvartal 2018.

Naturvernforbundet reagerer

Regjeringen bryr seg verken om argumenter for klima, natur, fiskeri eller økonomi når de stadig kjører på med mer oljeboring, mener Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

– Denne utlysningen er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel forsøker regjeringen å definere nærmest halve Barentshavet som et modent område, sier Lerkelund.

(©NTB)