Stortinget vil utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel

– Norsk sokkel er dominert av én aktør.

Næringskomiteen støtter forslaget fra KrF om å utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for leverandørindustrien.

– Norsk sokkel er dominert av én aktør, og det gjør at vi har en konkurransesituasjon som vi må følge nøye. De siste årene har vi fått sterke signaler om at mange leverandører føler at denne situasjonen er veldig krevende, spesielt nå i nedgangstider. Dette er noe vi må ta på alvor, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF.

Det var en samlet komité som støtter forslaget.

Hjemdal sier det har vært fremmet bekymringer for konkurransesituasjonen på norsk sokkel helt tilbake til fusjonen mellom Statoil og Hydro.

– Dette handler ikke bare om de krevende tidene oljesektoren er inne i nå, men at vi ønsker en sunn konkurranse i både gode og dårlige tider, avslutter Hjemdal.

(©NTB)