Produksjonen fra ny plattform

Startet produksjonen 25. oktober. ConocoPhillips startet produksjonen fra Ekofisk 2/4 Z-plattformen fredag 25. oktober 2013. Dermed er Ekofisk sør i produksjon omtrent to måneder tidligere enn tidfestet i planen for utvikling og drift (PUD) som ble godkjent i Stortinget 9. juni 2011. Ekofisk sør er et av flere store prosjekter som forbereder Ekofisk-området for 40 … Continued

Startet produksjonen 25. oktober.

ConocoPhillips startet produksjonen fra Ekofisk 2/4 Z-plattformen fredag 25. oktober 2013. Dermed er Ekofisk sør i produksjon omtrent to måneder tidligere enn tidfestet i planen for utvikling og drift (PUD) som ble godkjent i Stortinget 9. juni 2011. Ekofisk sør er et av flere store prosjekter som forbereder Ekofisk-området for 40 nye år.

Ekofisk sør-prosjektet består av en brønnhodeplattform, Ekofisk 2/4 Z, med 35 produksjonsbrønner og en sjøbunnsinstallasjon for åtte vanninnsprøytingsbrønner. Plattformen er bygget ved Aker Solutions i Egersund. Vanninnsprøytingen kom i gang i mai 2013 og styres fra et driftssenter ved ConocoPhillips i Tananger.

I høst ble også det store Ekofisk I sluttdisponeringsprosjektet med fjerning av ni plattformer, avsluttet offshore. I alt er 120.000 tonn brakt til land for disponering med en resirkuleringsgrad på 97 prosent. Dermed er tidsplanen også for dette prosjektet nådd i henhold til Stortingets godkjenning i 2001.

Den nye hotellplattformen og feltsenteret for Ekofisk ble løftet på plass i august – i følge planen. Nå pågår ferdiggjøringen av plattformen med 552 enmannslugarer, kontorer og rekreasjonsområder, sykelugarer, helikopterdekk og to helikopterhangarer – blant mye annet. Plattformen er bygget ved SMOE-veftet i Singapore med store delleveranser fra norske og europeiske selskaper. Stålunderstellet og brostøtten er bygget ved Kværner Verdal. Plattformen vil erstatte to eksisterende hotellplattformer og en innleid boligrigg, og er bygget for levetiden til Ekofisk-feltet.

Eldfisk-feltet blir også forberedt for 40 nye år. Tidlig i sommer ble stålunderstell, brostøtte med flammebom og gangbroer installert i følge godkjent PUD fra 9. juni 2011. Hos Kværner Stord blir nå overbygningen til Eldfisk 2/7 S-plattformen ferdiggjort. Plattformen er en integrert brønnhode-, prosess- og boligplattform, og skal løftes på plass på Eldfisk i første halvår 2014. På de eksisterende Eldfisk-plattformene pågår nå et større modifikasjonsarbeid som skal gjøre at disse plattformene også forberedes på forlenget levetid sammen med den nye plattformen. Eldfisk 2/7 S vil romme 40 nye brønner for produksjon og vanninnsprøyting, og produksjonsstart er planlagt til tidlig i 2015. Forboring av brønner er allerede startet.

Etter 42 års produksjon fra Ekofisk-feltet forbereder vi nå Ekofisk og Eldfisk for 40 nye år. Vi følger de tidsplaner og budsjetter som lå til grunn for eierne og norske myndigheters godkjenning av prosjektene. Jeg er stolt over det arbeidet som er lagt ned både i eget selskap og hos leverandører og kontraktører som bidrar. Jeg er overbevist om at det gjenstående arbeidet blir utført like sikkert og med like høy kvalitet, sier ConocoPhillips’ regiondirektør for Europa Steinar Våge.

 Utvinningstillatelse 018:

  • ConocoPhillips (operatør) 35,11 prosent
  • Total E&P Norge AS 39,90 prosent
  • Eni Norge AS 12,39 prosent
  • Statoil Petroleum AS 7,60 prosent
  • Petoro 5,00 prosent

Kilde: conocophillips.no